Respect

Ik wilde het volgende onder de aandacht brengen, aan mij werd laatst gevraagd waar gaat het eigenlijk allemaal om, ja…egels. Een van de oudste dieren, waar we eigenlijk niet een van weten hoe groot de populatie is. Waarom steken we zoveel tijd en moeite in zo’n beestje.

Als antwoordt hierop wil ik geven, het gaat om Respect* voor het leven en de levende dingen om ons heen. Een balans te houden in ons eigen dagelijks leven.

De grootste vijand van de egels is nog steeds de mens. Die enerzijds door gebrek aan interesse en opvoeding, de intense vernietigingsdrang heeft om alles wat mooi is kapot te maken en gek genoeg anderzijds iedereen wilt helpen. Maar men kan uiteindelijk alleen goed helpen als er respect is en dit respect kan overdragen aan de volgende generatie.

* Wikipedia: Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor ( of ontvangt van) iemand vanwege zijn of haar kwaliteiten, presentaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk “omzien naar”, en rekening houden met.

Jewels of the sky