Gedrag

Jacht Gedrag

De slechtvalk behoort tot de snelste duikvlucht valken, maar onderscheidt zich van de andere valken door zijn wijze van jagen. Deze vogel maakt een duik-stootvlucht met een gemiddelde snelheid van 300 km/h en een maximale eindsnelheid van 350 km/h

Het is een stootvogel en geen achtervolg vogel, zoals de jachtvalken (Gier-Sakervalk). Een Prooi achtervolgen zal deze valk dan ook minder snel doen.

Over het algemeen vliegen valken tegen de wind in schuin omhoog steeds hoger, en hoger en draait (voor de zon langs) en duikt naar beneden op zijn prooi af,  en stoot
Over het algemeen vliegen valken tegen de wind in schuin omhoog steeds hoger, en hoger en draait (voor de zon langs) en duikt naar beneden op zijn prooi af, en stoot

stootvlucht5

Hoe jagen slechtvalken

Slechtvalken zijn het best aangepast aan de lange-afstandsjacht in de lucht, en vangt in de regel alleen vliegende  vogels. De slechtvalk begint de stootduik of stootvlucht of Stoop in het Engels al op grote hoogte en begint de vlucht met een serie snelle vleugelslagen waarna een duikvlucht volgt. Hierbij kunnen buitengewone hoge snelheden  in duikvlucht worden bereikt tussen de 260-350 per uur. Bij hun duik of stootvlucht komt het dikwijls voor dat ze een vliegende prooivogel vanwege het verschil in snelheid niet kunnen vasthouden en meesleuren. Met uitgestrekte poten stort de slechtvalk zich op de prooi. Ze verwonden hem in het voorbijgaan met de nagels van de achter tenen, slaat hem neer, en remmen dan door loodrecht te stijgen en stoot dan opnieuw.

Het voedsel van de Midden-Europese slechtvalk bestaat bijna alleen uit vogels zoals duiven spreeuwen, lijsters, kieviten en leeuweriken, fazanten vormen samen ongeveer driekwart van de totale buit. Zwaluwen kunnen ze niet slaan, terwijl dat voor een boomvalk geen probleem is.

Hoe jagen wij met de valken.

De grote valken zijn van nature beweeglijke, onrustige vogels. Daarom worden ze meestal gehuifd wanneer ze vervoerd worden.

Op het open veld wordt de huif afgedaan. Net als bij mensen, dat elk mens weer anders is geld dat voor valken ook, de ene vogel vliegt gelijk weg de andere neemt de tijd ervoor door zich eerst uit te schudden, rond te kijken en dan weg te vliegen. Meestal vliegen ze tegen de wind in schuin omhoog, draaien  in een spiraal om hoogte te maken. Om de vogel zijn aandacht te houden wordt er geregeld gevloten. Ten alle tijden moet de vogel de valkenier in de gaten blijven houden. Honden of mensen jagen de fazanten op uit het gras die dan omhoog wegvliegen. De valk gaat er achter aan. Fazanten zijn ook hele slimme vogels en weten hun belagers regelmatig af te schudden door laag te blijven vliegen en in de struiken te duiken .

Jewels of the sky